3292 قلم چی 5000 گزاره زیست شناسی پایه

5000 گزاره زیست شناسی پایه دهم و یازدهم قلم چی 3292 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس زیست شناسی
نوع کتاب آموزش
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401