مبتکران غول امتحان ریاضی و آمار 3 دوازدهم

غول امتحان ریاضی و آمار دوازدهم مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف جابر عامری
نام درس ریاضی
نوع کتاب غول امتحان مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته انسانی
سال انتشار 1401