مبتکران حسابان 2 دوازدهم اقیانوس

اقیانوس حسابان دوازدهم مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف حمیدرضا بیات
نام درس حسابان
نوع کتاب اقیانوس مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401