مبتکران ریاضی 3 دوازدهم اقیانوس

اقیانوس ریاضی دوازدهم رشته تجربی مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف حمیدرضا بیات
نام درس ریاضی
نوع کتاب اقیانوس مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1401