3185 قلم چی دوسالانه پرتکرار شیمی 3 دوازدهم

پرتکرار شیمی دوازدهم قلم چی 3185 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس شیمی
نوع کتاب دوسالانه پرتکرار قلم چی
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم مشترک ریاضی و تجربی
سال انتشار 1401