3320 قلم چی جمع بندی درس های اختصاصی پایه انسانی

جمع بندی درس های اختصاصی پایه دهم و یازدهم رشته انسانی قلم چی 3320 ⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس دروس
نوع کتاب خلاصه و جمع بندی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401