مبتکران جامعه شناسی 3 دوازدهم گذرنامه

جامعه شناسی دوازدهم گذرنامه مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف احترام امینی
نام درس جامعه شناسی
نوع کتاب گذرنامه مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته انسانی
سال انتشار 1402