مهروماه امتحانت ریاضیات گسسته 3 دوازدهم

امتحانت ریاضیات گسسته دوازدهم مهروماه ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر مهر و ماه
مولف سعید اکبر زاده
نام درس گسسته
نوع کتاب امتحانت
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1402