خیلی سبز کتاب جی بی گسسته 3 دوازدهم

جی بی گسسته دوازدهم خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف گروه مولفان
نام درس گسسته
نوع کتاب جی بی
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401