3444 قلم چی آبی شبکه و نرم افزار رایانه پایه 1 دهم و 2 یازدهم

⚡ من و کتابام

ناشر قلم چی
مولف گروه مولفان
نام درس رایانه
نوع کتاب آبی قلم چی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1401