خیلی سبز کتاب جیبی نکته باز ریاضی و آمار جامع کنکور

جی بی نکته باز ریاضی و آمار جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

تومان
تومان
ناشر خیلی سبز
مولف سعید عزیزخانی
نام درس ریاضی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402