مهروماه امتحانت آمار و احتمال 2 یازدهم

امتحانت آمار و احتمال یازدهم مهروماه ⚡ من و کتابام

ناشر مهر و ماه
مولف گروه مولفان
نام درس آمار و احتمال
نوع کتاب امتحانت
دسته محصول یازدهم
مقطع یازدهم رشته ریاضی
سال انتشار 1401