مبتکران غول امتحان فیزیک 3 دوازدهم تجربی

غول امتحان فیزیک دوازدهم رشته تجربی مبتکران ⚡ من و کتابام

ناشر مبتکران
مولف مرتضی میرخانی
نام درس فیزیک
نوع کتاب غول امتحان مبتکران
دسته محصول دوازدهم
مقطع دوازدهم رشته تجربی
سال انتشار 1402