خیلی سبز کتاب جی بی نکته باز جغرافیا جامع کنکور

جی بی نکته باز جغرافیا جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف ریحانه شعبان زاده
نام درس جغرافیا
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402