خیلی سبز کتاب جی بی نکته باز جامعه شناسی جامع کنکور

جی بی نکته باز جامعه شناسی جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف سعید ستوده مهر
نام درس جامعه شناسی
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402