خیلی سبز کتاب جی بی نکته باز تاریخ جامع کنکور

جی بی نکته باز تاریخ جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف حامد یاری
نام درس تاریخ
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402