خیلی سبز کتاب جی بی نکته باز فلسفه و منطق جامع کنکور

جی بی نکته باز فلسفه و منطق جامع کنکور خیلی سبز ⚡ من و کتابام

ناشر خیلی سبز
مولف محمدجواد سه دهی
نام درس فلسفه و منطق
نوع کتاب جی بی
دسته محصول کنکور
مقطع کنکور
سال انتشار 1402